Chlamydie z.s. / Chlamydie o.s. server o chlamydiových infekcích - chlamydiezs_cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Chlamydie zapsaný spolek, Chlamydie z.s. Vás vítá na svých stránkách,

tato závažná problematika není v odborné lékařské či v laické veřejnosti dostatečně známá a presentována, chybí nám vč. systematický výzkum prevence, výzkum akutní formy chlamydiové infekce, není řešena chronická latentní infekce chlamydiemi a její následky, není stanoven závazný postup léčby medikamenty v těchto případech. Je stále hodně nejasného v tématice této bakteriální infekce. Informujeme Vás, že nejčastější přenos chlamydie je formou plícní Chl. pneumoniae (dospělá populace promořena v 60-80 %), dále formou ,,pohlavní“ Chl. trachomatis ( USA 3 000 000 nakažených ročně, u nás nevíme). ,,Vezmeme-li v úvahu, že u chlamydie trachomatis je dosud známo 15 serotypů (imunotypů) a z toho pouze 3 (L1, L2 a L3) se řadí k sexuálně přenosným, pak tvrdit, že chlamydie byly získány pouze sexuálním přenosem je vyložený nesmysl.“ (Ing Bazala). Třetí z vyšetřovaných v humánní medicíně je Chl. psittaci- přenášená ptactvem. Trváme na tom, že chlamydie díky svému živ. cyklu, parazitismu intracelulárně, aktivací zánětu s ovlivněním imunity atd., působí těžké zdravotní potíže a že pohled na infekci je nutno změnit: jedná se o multisystémové onemocnění jedince a potíže pacientů je nutno hodnotit komplexně.


Činnost Chlamydie z.s. byla ukončena 6. 5. 2018. Na členské schůzi podán návrh na likvidaci.
Nový název:   Chlamydie z.s., "v likvidaci".

Hlavní cíle Chlamydie z.s. (Chlamydie zapsaný spolek dle nového obč. zákoníku 2014, dříve Chlamydie o.s.):


  • Informovat Ministerstvo zdravotnictví s cílem zabývat se problematikou chlamydiových infekcí v akutní a zvláště v chronické formě. 
  • Zpracovat reprezentativní vzorky anamnestických údajů postižených pacientů.
  • Ve spolupráci s vytipovaným lékařským subjektem prosadit a co nejrychleji zahájit seriózní diagnostickou odbornou studii.
  • Informovat laickou i odbornou veřejnost o závažných následcích chlamydiových infekcí na kvalitu života celé populace.
  • Ministerstvo zdravotnictví ze zákona zodpovídá za zdraví a léčbu občanů ČR, proto Chlamydie z.s. budou prosazovat aktivní přístup MZd k řešení této problematiky. 

Jazykové verze:

English - language version

Česká jazyková verze


Počítadlo návštěv:

TOPlist

Kontakt na nás:

Chlamydie z.s.

Sokolovská 1135
708 00 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 732 383 643
Číslo účtu: 220829072 / 0300

E-mail pro jednotlivce:
dra.pochlamy@seznam.cz


E-mail pro organizace:
mudrpolcarova@seznam.cz

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky